Tekniska Bibliotek

Dra nytta av Rawlplugs tekniska bibliotek


 

Hur man söker efter teknisk dokumentation?

Det är väldigt enkelt. Du behöver bara skriva in produktnamnet som intresserar dig och ett sökresultat kommer upp med alla matchande dokument.

Hur man laddar ner dokument?

För att kunna ladda ner dokumenten du behöver, följ instruktionerna nedan:

  1. Gå in på rawlplug.se.
  2. Skriv in produktnamnet i sökrutan.
  3. I sökresultatet, titta i listan efter dokumentet på det språk du önskar.
  4. Klicka på ”ladda ner dokument” knappen för att ladda ner till önskad mapp.

Vilka typer av dokument kan du hitta i biblioteket?

Rawlplug´s tekniska bibliotek gör det möjligt att välja mellan 15 olika typer av information och dokument. Du får mer information om de olika typerna nedan.

Produktdatablad (TDS)

En summering med teknisk produktinformation, inkluderat beskrivning av produktens egenskaper och fördelar, även monteringsinstruktioner och logistikdata.

Prestandadeklaration (DoP)

Innehåller information om produktens- identitet, tillverkarens identitet, produktens avsedda användning och prestanda i avsedd applikation.

European Technical Assessment (ETA)

Definerar produktens prestanda och grupperar dem i olika nivåer eller klasser. ETA är framtaget på tillverkarens begäran och är utfärdat av ett oberoende institut.

Teknisk Godkännande/Nationellt Tekniskt Godkännande

Teknisk specifikation som anger produktens prestanda och visar att den är lämplig att använda i en speciell applikation.

Factory Production Control Certificate och Certificate of Conformity

Dokument som visar att produkten har en tillverkningskontroll och att produkten uppfyller ställda krav, utfärdas av ett oberoende institut.

National Declaration of Conformity och National Declaration of Performance

Tillverkarens deklaration utfärdat av dem själva med eget ansvar, bekräftar att produkten uppfyller den tekniska specifikationen.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Ett dokument som informerar om faror relaterat till produktens substanser. Ger hänvisningar till säker lagring och hantering vid eventuella utsläpp.

Brand klassning

En rapport som visar produktens prestanda vid brand i en viss applikation. Definierar både produkten och hur den ska användas enligt brandsäkerhetsnivån i den specifika byggnaden.

Seismisk rapport

Ger godkännade för anvädning I seismiska zoner med specifiserade Eurocode guidelines, som ger standarden för angiven applikation.

Testrapport för vindlast

Beskriver taksystemets möjlighet att ta upp vindlaster. Ger möjlighet att beräkna och optimera användandet av lämplig infästning.

Testrapport för köldbryggo

Ger data för hur produkten leder kyla.

Testrapport för korrosion

Visar vilken korrosionsklass produkten kan användas i.

Hygieniskt certifikat

Visar att produkten uppfyller dem hygieniska kraven när den används enligt tillverkarens rekommendation.

Gå till toppen