add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin pinterest planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol tiktoktimer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Tekniska Bibliotek

Dra nytta av Rawlplugs tekniska bibliotek


 

Hur man söker efter teknisk dokumentation?

Det är väldigt enkelt. Du behöver bara skriva in produktnamnet som intresserar dig och ett sökresultat kommer upp med alla matchande dokument.

Hur man laddar ner dokument?

För att kunna ladda ner dokumenten du behöver, följ instruktionerna nedan:

  1. Gå in på rawlplug.se.
  2. Skriv in produktnamnet i sökrutan.
  3. I sökresultatet, titta i listan efter dokumentet på det språk du önskar.
  4. Klicka på ”ladda ner dokument” knappen för att ladda ner till önskad mapp.

Vilka typer av dokument kan du hitta i biblioteket?

Rawlplug´s tekniska bibliotek gör det möjligt att välja mellan 15 olika typer av information och dokument. Du får mer information om de olika typerna nedan.

Produktdatablad (TDS)

En summering med teknisk produktinformation, inkluderat beskrivning av produktens egenskaper och fördelar, även monteringsinstruktioner och logistikdata.

Prestandadeklaration (DoP)

Innehåller information om produktens- identitet, tillverkarens identitet, produktens avsedda användning och prestanda i avsedd applikation.

European Technical Assessment (ETA)

Definerar produktens prestanda och grupperar dem i olika nivåer eller klasser. ETA är framtaget på tillverkarens begäran och är utfärdat av ett oberoende institut.

Teknisk Godkännande/Nationellt Tekniskt Godkännande

Teknisk specifikation som anger produktens prestanda och visar att den är lämplig att använda i en speciell applikation.

Factory Production Control Certificate och Certificate of Conformity

Dokument som visar att produkten har en tillverkningskontroll och att produkten uppfyller ställda krav, utfärdas av ett oberoende institut.

National Declaration of Conformity och National Declaration of Performance

Tillverkarens deklaration utfärdat av dem själva med eget ansvar, bekräftar att produkten uppfyller den tekniska specifikationen.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Ett dokument som informerar om faror relaterat till produktens substanser. Ger hänvisningar till säker lagring och hantering vid eventuella utsläpp.

Brand klassning

En rapport som visar produktens prestanda vid brand i en viss applikation. Definierar både produkten och hur den ska användas enligt brandsäkerhetsnivån i den specifika byggnaden.

Seismisk rapport

Ger godkännade för anvädning I seismiska zoner med specifiserade Eurocode guidelines, som ger standarden för angiven applikation.

Testrapport för vindlast

Beskriver taksystemets möjlighet att ta upp vindlaster. Ger möjlighet att beräkna och optimera användandet av lämplig infästning.

Testrapport för köldbryggo

Ger data för hur produkten leder kyla.

Testrapport för korrosion

Visar vilken korrosionsklass produkten kan användas i.

Hygieniskt certifikat

Visar att produkten uppfyller dem hygieniska kraven när den används enligt tillverkarens rekommendation.

Gå till toppen