Teknisk Support

Välj ämne som intresserar dig

Kontruktionssupport

Investeringen är baserad på ett optimalt uppsatt projekt. Ingenjörer kan räkna med att vi ger support i alla delar av projektutvecklingen.

Mer info

Tekniskt bibiotek

För att komplettera vårt erbjudande så har Rawlplug samlat omfattande teknisk dokumentation i en databas, som du kan ladda ner dokument ifrån.

Mer info

Vi levererar inte bara ett omfattande produktprogram, utan även ett brett program av service. Vår support riktar sig till byggnadskonstruktörer, professionella som använder våra produkter och dem som säljer våra produkter.

Våra kunder lämnas inte ensamma, vi ger support genom vår Technical Helpdesc och genom våra konstruktionsverktyg. Vår support är framtagen utifrån våra kunders behov.

Alla våra servicefunktioner är helt gratis att använda!

Gå till toppen