Tjänster som gör ditt arbete lättare

Tjänster som gör ditt arbete lättare

Vilken är den första tanken som du kommer att tänka på när du tänker på varumärket Rawlplug® idag? Definitivt pålitliga produkter. Banbrytande produktionsanläggningar. Utan tvekan erfarna specialister. Men tänker du också på tjänster? Du bör du göra, eftersom specialiserade tjänster är en av de grundläggande pelarna i Rawlplug®-erbjudandet, som åtföljer de professionella produkterna och den innovativa Rawlplug Academy®-utbildningen och integreras med dem. I den här artikeln kan du ta reda på

mer om dem och hur var och en av dem kommer att underlätta ditt arbete.

Varför erbjuder RAWLPLUG för tjänsteutbud?

Att leverera toppmoderna lösningar som du kan lita på har varit uppdraget som väglett oss på Rawlplug® i många år. De flesta kunder, när de hör om ”lösningar”, tänker nog på de produkter vars kvalitet varumärket är stolt över i hela världen. Detta med rätta, eftersom dess 100-åriga historia tydligt har visat att vårt företag har många anledningar att vara stolta. Förutom att vara leverantör av infästning, fästelement och verktyg, är Rawlplug® en expert inom byggbranschen med stor kunskap. Vi erbjuder våra kunder hjälp i alla skeden av deras design och projektarbete, och detta skulle inte vara möjligt om vår produktportfölj endast innehöll produkter. Redan företagets grundare, John Joseph Rawlings, visste att han skulle vinna ett äkta, bestående förtroende hos sina kunder just genom att erbjuda dem ett mer omfattande och mångsidigt sortiment än sina konkurrenter. Han förstod att samarbetet måste byggas på expertstöd som ett kärnelement, och att även de bästa specialisterna skulle behöva tjänster för att underlätta sitt arbete. Detta stimulerade honom att skapa ett erbjudande på Rawlplug® som skulle tillgodose alla behov och möta även de mest specifika utmaningarna i branschen. J.J. Rawlings följde sin intuition redan från början och utvecklade sortimentet så komplett som möjligt.

Den riktning han satte är nu vårt arv, som vi fortfarande använder effektivt idag. Det är just därför Rawlplug® erbjuder tjänster inom 3 områden:

  1. Professioella PRODUKTER som du kan lita på.
  2. Specialiserat TJÄNSTEUTBUD som gör ditt arbete enklare.
  3. Unik UTBILDNING för ditt proffessionella arbete (Rawlplug Academy®)

Det omfattande och kompletta utbudet i vårt sortiment ger oss stora fördelar och gör att vi sticker ut på marknaden, medans partnerskap byggt på support och förtroende utgör grunden för det långsiktiga, fruktbara samarbetet mellan Rawlplug och våra kunder.

VAD GÖR RAWLPLUG® TJÄNSTEUTBUS SÅ UNIKT.

Specialiserade tjänster som gör jobbet enklare för Rawlplugs kunder, men inte bara det! Var och en av tjänsterna i Rawlplug®-portföljen skapades och utvecklades på grundval av många års erfarenhet och åsikter från både varumärkets experter och slutanvändare.

Designers, ingenjörer, entreprenörer – det här är partnerna Rawlplug® riktar sitt erbjudande till. Alla – och särskilt yrkesverksamma – strävar efter att göra sitt arbete snabbare, enklare och mer pålitligt, så funktionella tjänster som garanterar allt detta är en perfekt lösning för dem. Det faktum att Rawlplug®-portföljen innehåller tjänster som är dedikerade till varje professionell och varje steg i investeringsarbetet gör att varumärket kan erbjuda sina kunder ett brett utbud av pålitlig teknisk support. Detta i sin tur ger oss en kraftfull och unik konkurrensfördel på marknaden,som bara väntar på att användas!

För att underlätta för Rawlplug®-återförsäljare, representanter och partners att skräddarsy sina förslag efter individuella kundbehov har vi utarbetat specialhandböcker, som tillsammans utgör ett kunskapskompendium om varumärkets tjänster. Det är förståeligt att det inte är lätt att navigera i varumärkets 30 000 artiklar och kräver mycket erfarenhet; tjänster, å andra sidan, är en annan, till synes komplex pelare i erbjudandet. Detta är anledningen till att Rawlplug® har satt sig som mål att inte bara introducera funktionerna för enskilda tjänster i en serie handböcker utan också att matcha, kategorisera och beskriva dem på ett sådant sätt att man ser till att det efter att ha läst den korta texten blir tydligt vilka tjänster som bör föreslås för vem, vad kunden får tack vare dem och vilka produktgrupper tjänsten är kompatibel med.

Läs Nu !

Låt oss börja! Vi uppmanar dig att kontakta vårt säljteam för att få tillgång till utbildningsserien TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR DITT ARBETE. Handboken består av tre delar som presenterar de enskilda stadierna i byggprojektet och beskriver tjänster som är meningsfulla att använda under var och en av dem:

DESIGN | AVTAL | UTFÖRANDE.

Allt detta ger användbart referensmaterial som du kan konsultera när som helst och vägleder dig och hur du får ut det mesta av våra specifika tjänster. Därav indelningen av projektfaserna – detta gör det möjligt att profilera innehållet och matcha det så mycket som möjligt till kundens behov, så att användaren lätt hittar det material de behöver. Här är några av de saker du kan lära dig av de tydliga beskrivningarna av de enskilda tjänsterna: Vilka huvudtjänster Rawlplug erbjuder för det givna projektfasen;

  • Vem de är avsedda för, dvs vem ska få veta om Rawlplugs tekniska helpdesk och vem om vårt tekniska bibliotek; Vilka funktioner erbjuds;
  • Hur man använder dem i praktiken, dvs när man rekommenderar BIM och när man rekommenderar EasyFix;
  • Vad kunden och säljaren tjänar på att använda dem.

Dessutom har vi också utarbetat ett dokument som fungerar som ett argumentationskort, där du hittar en sammanfattning av slutanvändarna, en indikation på arbetets art när det är användbart och en beskrivning av funktionerna och fördelarna.

Hela serien är ett kompendium av kunskap om Rawlplug®-tjänster. När säljaren har kunskap nog om erbjudandet tillräckligt för att navigera fritt och utan tvekan är de definitivt kapabla att matcha typen av support till kunden, investeringen eller situationen och de får ett försäljningsargument som kan göra det möjligt för dem att ge råd där de tidigare var oförmögen att vinna anbudet. Det tydligt och korrekt beskrivna materialet som presenteras nedan tillhandahålls exakt för att göra förståelsen för detta segment av erbjudandet enkelt och bekvämt. Expertisen hos Rawlplug® har varit en stor fördel för varumärket och en av dess viktigaste fördelar i branschen i många år nu, och tjänsteutbudet är dess främsta bevis – det är därför det är värt att känna till dem alla och också bli expert.
Om du behöver mer information om våra professionella tjänster, tveka inte att kontakta vår Rawlplug Teknisk Support

– Rawlplug Team

 

Gå till toppen