Sustainable

Vårt mål är att bli världsledande inom infästning och varumärket Rawlplug ska vara det första man tänker på. Vi jobbar långsiktigt i alla aspekter, inte bara vad gäller vårt erbjudande utan också vilket avtryck vår verksamhet har för miljön och mänskligheten. Våra anställda och kunder, vår omgivning och miljö – är det viktigaste för Rawlplug.

Den långsiktiga strategin bygger på tre hörnstenar: att leda med starka värderingar, miljömedvetenhet och socialt ansvar. De är med oss i allt vi gör.

Leda med starka värderinga

Att leda människor, processer, kundrelationer och hur produkterna anskaffas byggs på värderingar så som respekt, ärlighet, integritet, justhet och lojalitet. Det i sin tur påverkar effektivitet och disciplin samt ger framtida möjligheter. Kombinerat är dem den gemensamma nämnaren som formar alla aktiviteter för Rawlplugs globala expansion.

 • Vi säkerställer att alla våra produkter är att lita på, för vi vill att alla ska känna sig trygga och lita på oss.
 • Vi erbjuder kunskap, för vi vill att alla ska känna stolthet och lyckas med uppsatta mål.
 • Vi utvecklar produkter och service, vi fokuserar på innovation och teknologiska framsteg, vi har våra kunders bekvämlighet och säkerhet i fokus.
 • Vi tar tillvara på de anställdas kreativitet, utveckling och framgång, vi bryr oss om deras lojalitet och tillfredställelse.
 • Vi följer alltid våra etikkoder, vi vill vara transparenta.
 • Vi garanterar att det är bekvämt och säkert att arbeta, för vi vill att alla ska ha det bra och känna sig säkra.
 • Vi respekterar sociala- och kulturella skillnader, och vi gör det ur ett globalt perspektiv.

Miljömedvetenhet

Vår verksamhet tar ansvar för miljö och natur, vi jobbar med att bygga upp miljötänk i vår verksamhet. Vi skapar- och uppehåller arbetssätt som visar respekt för hela planeten. Oavsett vilket stadie- eller process vi är i, vi understryker vikten av miljömedvetenhet.

 • Vi använder vårt miljöledningssystem i allt vi gör, då vi vill följa alla typer av uppsatta krav.
 • Vi garanterar att vi uppfyller alla miljökrav, för vi respekterar lagarna.
 • Oavsett vad vi gör för miljön, så fokuserar vi på att implementera kvantitativa och kvalitativa lösningar.
 • Vi mäter vårt miljöarbete systematiskt och vi arbetar med konstant förbättringsarbete som minimerar potentiell negativ påverkan för miljön.
 • Vi supportar aktivt och bidrar till både lokalt- och globalt miljöarbete, för vi vill bygga en hållbar framtid tillsammans med våra partners och samhällen där vi verkar.

Socialt ansvar

Vi samarbetar med mer än 2,000 personer runt om i världen, vetskapen om att alla har familj, vänner och grannar. Tillsammans bygger vi en nära samhörighet som är viktig för oss, vilket uppmuntrar oss att vara en aktiv del av det. Vi vill att människor runt oss känner support och vet att dem kan räkna med oss. Vi vill att dem ser Rawlplug inte bara som ett arbete, men också som en partner. Vi vill förtjäna deras förtroende genom att skapa en relation, investera i deras utveckling, engagera dem i utvecklande projekt, och visa förståelse för deras utmaningar.

 • Vi stödjer välgörenhet lokalt där vi verkar, för att människors säkerhet och välmående är ett fokusområde för oss.
 • Vi finansierar kultur- och sportevenemang för att få vårt samhälle att fokusera på rekreation och fysisk aktivitet.
 • Vi uppmanar våra anställda och partners att aktivt vara delaktiga i välgörenhet, för vi vill sprida- och klargöra vikten av filantropiska handlingar.
 • Vårt långsiktiga arbete är Rawlplugs’s medvetna val. Det är också en investering i framtiden, där vår historia som spänner över 100 år, ligger till grund för ständig utveckling. Vi vill påverka. Vi vill skapa. Vi vill stödja. Vi vill tala. Vi vill samarbeta. Vi vill vara rättvisa. Vi vill vara trovärdiga.

Sustainable development is Rawlplug’s conscious choice. It is also an investment in the future, where sound foundations of a tradition spanning 100 years give us space to constantly seek innovation. We want to influence. We want to create. We want to support. We want to talk. We want to cooperate. We want to be fair. We want to be trustworthy.

Sustainable Rawlplug. Trust and innovation.

Gå till toppen