add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin pinterest planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol tiktoktimer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Sustainable

Vårt mål är att bli världsledande inom infästning och varumärket Rawlplug ska vara det första man tänker på. Vi jobbar långsiktigt i alla aspekter, inte bara vad gäller vårt erbjudande utan också vilket avtryck vår verksamhet har för miljön och mänskligheten. Våra anställda och kunder, vår omgivning och miljö – är det viktigaste för Rawlplug.

Den långsiktiga strategin bygger på tre hörnstenar: att leda med starka värderingar, miljömedvetenhet och socialt ansvar. De är med oss i allt vi gör.

Leda med starka värderinga

Att leda människor, processer, kundrelationer och hur produkterna anskaffas byggs på värderingar så som respekt, ärlighet, integritet, justhet och lojalitet. Det i sin tur påverkar effektivitet och disciplin samt ger framtida möjligheter. Kombinerat är dem den gemensamma nämnaren som formar alla aktiviteter för Rawlplugs globala expansion.

 • Vi säkerställer att alla våra produkter är att lita på, för vi vill att alla ska känna sig trygga och lita på oss.
 • Vi erbjuder kunskap, för vi vill att alla ska känna stolthet och lyckas med uppsatta mål.
 • Vi utvecklar produkter och service, vi fokuserar på innovation och teknologiska framsteg, vi har våra kunders bekvämlighet och säkerhet i fokus.
 • Vi tar tillvara på de anställdas kreativitet, utveckling och framgång, vi bryr oss om deras lojalitet och tillfredställelse.
 • Vi följer alltid våra etikkoder, vi vill vara transparenta.
 • Vi garanterar att det är bekvämt och säkert att arbeta, för vi vill att alla ska ha det bra och känna sig säkra.
 • Vi respekterar sociala- och kulturella skillnader, och vi gör det ur ett globalt perspektiv.

Miljömedvetenhet

Vår verksamhet tar ansvar för miljö och natur, vi jobbar med att bygga upp miljötänk i vår verksamhet. Vi skapar- och uppehåller arbetssätt som visar respekt för hela planeten. Oavsett vilket stadie- eller process vi är i, vi understryker vikten av miljömedvetenhet.

 • Vi använder vårt miljöledningssystem i allt vi gör, då vi vill följa alla typer av uppsatta krav.
 • Vi garanterar att vi uppfyller alla miljökrav, för vi respekterar lagarna.
 • Oavsett vad vi gör för miljön, så fokuserar vi på att implementera kvantitativa och kvalitativa lösningar.
 • Vi mäter vårt miljöarbete systematiskt och vi arbetar med konstant förbättringsarbete som minimerar potentiell negativ påverkan för miljön.
 • Vi supportar aktivt och bidrar till både lokalt- och globalt miljöarbete, för vi vill bygga en hållbar framtid tillsammans med våra partners och samhällen där vi verkar.

Socialt ansvar

Vi samarbetar med mer än 2,000 personer runt om i världen, vetskapen om att alla har familj, vänner och grannar. Tillsammans bygger vi en nära samhörighet som är viktig för oss, vilket uppmuntrar oss att vara en aktiv del av det. Vi vill att människor runt oss känner support och vet att dem kan räkna med oss. Vi vill att dem ser Rawlplug inte bara som ett arbete, men också som en partner. Vi vill förtjäna deras förtroende genom att skapa en relation, investera i deras utveckling, engagera dem i utvecklande projekt, och visa förståelse för deras utmaningar.

 • Vi stödjer välgörenhet lokalt där vi verkar, för att människors säkerhet och välmående är ett fokusområde för oss.
 • Vi finansierar kultur- och sportevenemang för att få vårt samhälle att fokusera på rekreation och fysisk aktivitet.
 • Vi uppmanar våra anställda och partners att aktivt vara delaktiga i välgörenhet, för vi vill sprida- och klargöra vikten av filantropiska handlingar.
 • Vårt långsiktiga arbete är Rawlplugs’s medvetna val. Det är också en investering i framtiden, där vår historia som spänner över 100 år, ligger till grund för ständig utveckling. Vi vill påverka. Vi vill skapa. Vi vill stödja. Vi vill tala. Vi vill samarbeta. Vi vill vara rättvisa. Vi vill vara trovärdiga.

Sustainable development is Rawlplug’s conscious choice. It is also an investment in the future, where sound foundations of a tradition spanning 100 years give us space to constantly seek innovation. We want to influence. We want to create. We want to support. We want to talk. We want to cooperate. We want to be fair. We want to be trustworthy.

Sustainable Rawlplug. Trust and innovation.

Gå till toppen