Fasadisoleringsinfästning

KC Isoleringsbricka

KC Isoleringsbricka

R-KWX Isoleringsfästplatta med försänkare

R-KWX Isoleringsfästplatta med försänkare

KWL-PP Isoleringsfästplatta

KWL-PP Isoleringsfästplatta

MKC Stålbricka

MKC Stålbricka

MKC-SS Rostfri stålbricka

MKC-SS Rostfri stålbricka

R-TFIX-CAP63-EPS Polystyrene lock 63 mm

R-TFIX-CAP63-EPS Polystyrene lock 63 mm

R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm

R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm

R-TFIX-CAP15-EPS Polystyrene lock 15 mm

R-TFIX-CAP15-EPS Polystyrene lock 15 mm

TFIX-8S-FOAM CAP

R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm

R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm

R-TFIX-TOOL-CS Monteringsverktyg försänkt

R-TFIX-TOOL-CS Monteringsverktyg försänkt

R-TFIX-TOOL-CSM Monteringsverktyg försänkt

R-TFIX-TOOL-CSM Monteringsverktyg försänkt

Gå till toppen