Produkt information

 1. R-GPP-2550
  Product UID 187559
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 2. R-WX-PH2 Självborrande skruv för stål
  Product UID 187040
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 3. R-LX-CS-ZP Försänkt betongskruv för inomhusbruk
  Product UID 186890
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 4. R-LX-CS-ZF Försänkt betongskruv med Zink Flake behandling för utomhusbruk
  Product UID 186655
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 5. R-KFS Isoleringsborr
  Product UID 186064
  base materials:
  Mineralullsskivor
  Polystyrenskivor (EPS)

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 6. R-FX-N-K-A2 Spikplugg med kullrigt huvud
  Product UID 185086
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 7. R-FX-N-C-A2 Spikplugg med cylinderhuvud
  Product UID 185083
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 8. R-FX-N-L Spikplugg försänkt
  Product UID 185081
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 9. R-FX-N-K Spikplugg med kullrigt huvud
  Product UID 185079
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 10. R-FX-N-C Spikplugg med cylinderhuvud
  Product UID 185077
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 11. FX-N-L Spikplugg försänkt
  Product UID 1929
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 12. FX-N-K Spikplugg med kullrigt huvud
  Product UID 1913
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 13. FX-N-C Spikplugg med cylinderhuvud
  Product UID 1897
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 14. FX-L Spikplugg försänkt krage
  Product UID 1881
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 15. FX-K Spikplugg med stor krage
  Product UID 1865
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 16. FX-C Spikplugg med cylinderkrage
  Product UID 1849
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 17. SPG-R-KSC plastbandad spik
  Product UID 8591
  base materials:
  Konstruktionsstål
 18. R_ACCESSORIES-BONDED-ANCHORS_DIY
  Product UID 97700
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60

  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-ror-installationer
  ch1-armeringsjarn
  ch2-radiatorer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-badrum
  ch2-badrum
 19. UNO Universalplugg
  Product UID 97703
 20. 4ALL Universalplugg
  Product UID 97699
  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch2-badrumsinredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-radiatorer
  ch2-tv-fasten
  ch2-radiatorer
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-elektriska-installationer
 21. R_AT_DIY
  Product UID 97745
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 22. SPO Fjäder-Toggle
  Product UID 97742
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 23. R_GL_DIY
  Product UID 97730
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 24. SM Metallexpander
  Product UID 97725
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 25. R_PB_DIY
  Product UID 97724
 26. GS Takankare
  Product UID 97712
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch3-ledningar
 27. R_GPB_DIY
  Product UID 97711
  base materials:
  Gipsskivor

  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 28. DRA Gipsankare
  Product UID 97702
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-elektriska-installationer
 29. R-DRHDG pappersbandad spik med gas
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 30. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 31. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 32. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 33. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 34. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 35. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 36. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 37. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 38. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 39. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 40. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 41. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 42. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 8562
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 43. R-SC40II-XL2 POWERED NAILER FOR STEEL AND CONCRET – RAWLCASE 2
  Product UID 170848
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betong
  Konstruktionsstål
 44. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170848
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betong
  Konstruktionsstål
 45. R-WW90II-XL2 GAS POWERED NAILER FOR TIMBER
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 46. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 47. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 48. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 49. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 50. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 51. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 52. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 53. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 54. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 55. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 56. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 57. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 58. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 59. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 60. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 61. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 62. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 63. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 64. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 65. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 66. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 67. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 68. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 69. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 70. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 71. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 72. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 73. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 74. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 75. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 76. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 77. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 78. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 79. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 80. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 81. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 82. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 83. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 84. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 85. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 86. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 87. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 88. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 89. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 90. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 91. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 92. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 93. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 94. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 95. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 96. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 97. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 98. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 99. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 100. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 101. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 102. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 103. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 104. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 105. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 106. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 107. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 108. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 109. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 110. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 111. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 112. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 113. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 114. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 115. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 116. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 117. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 118. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 119. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 120. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 121. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 122. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 123. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 124. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 125. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 126. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 127. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 128. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 129. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 130. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 131. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 132. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 133. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 134. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 135. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 136. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 137. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 138. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 139. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 140. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 141. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 142. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 143. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 144. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 145. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 146. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 147. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 148. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 149. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 150. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 151. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 152. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 153. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 154. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 155. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 156. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 157. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 158. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 159. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 160. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 161. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 162. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 163. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 164. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 165. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 166. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 167. R-PDD18-55-XS CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 168. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 169. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 170. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 171. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 172. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 173. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 174. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 175. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 176. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 177. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 178. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 179. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 180. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 181. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 182. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 183. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 184. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 185. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 186. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 187. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 188. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 189. R-PDD18-55-S CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 190. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 191. R-PDD18-55-M2 CORDLESS RAWLDRIVER 55NM 18V
  Product UID 170885
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 192. R-SC40II-XL1 POWERED NAILER FOR STEEL AND CONCRETE – RAWLCASE
  Product UID 169236
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betong
  Konstruktionsstål
 193. R-SC40II-XS1 POWERED NAILER FOR STEEL AND CONCRETE
  Product UID 169231
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betong
  Konstruktionsstål
 194. R-WW90II-XL1 GAS POWERED NAILER FOR TIMBER
  Product UID 169218
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 195. R-WW90II-XS1 GAS POWERED NAILER FOR TIMBER
  Product UID 169214
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 196. R-MTPY-10M TEXTILE MOUNTING TAPE
  Product UID 161778
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 197. R-MTPP-10M TEXTILE MOUNTING TAPE
  Product UID 161773
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 198. Infästningsset
  Product UID 97723
 199. Desinficeringsspray
  Product UID 139519
  base materials:
  Leksaker
  Spa, frisör
  Arbetsplatser, företag
  Sanitära anläggningar, toaletter
  Offentliga och industriella områden
  Skärmar, datorer, tangentbord, telefoner
 200. R-SL-MA-EN Akryl
  Product UID 94433
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Keramik
  Betong
  Tegel
  Trä
  Gipsskivor
  Natursten med hög densitet
  PVC
  Gips
 201. R-SL-DEK-EN Takgummisilikon
  Product UID 94760
  base materials:
  Glas
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Glasyr
  Betong
  Natursten med hög densitet
  Trä
  Plast
  Bitumenunderlag
  Kakel och klinker
 202. R-SL-BUD-EN Byggsilikon
  Product UID 96727
  base materials:
  Glas
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Glasyr
  Tegel
  Betong
  Lättbetongblock
  Plast
 203. R-SL-LUS-EN Silikon för speglar och glasblock
  Product UID 94785
  base materials:
  Glas
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Glasyr
  Tegel
  Betong
  Lättbetongblock
  Plast
  Cementmassa
  Skyddat trä
  Speglar
  Skyddad metall
 204. R-SL-NEU-EN Neutral silikon
  Product UID 94729
  base materials:
  Glas
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Glasyr
  Tegel
  Betong
  Lättbetongblock
 205. R-SL-TK-EN Hög temperatur silikon
  Product UID 94670
  base materials:
  Glas
  Skyddad metall
  Keramik
  Glasyr
  Betong
  Tegel
  Plast
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
 206. R-SL-SKL-EN Glas silikon
  Product UID 94630
  base materials:
  Glas
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Glasyr
  Betong
  Skyddat trä
  Plast
  Skyddad metall
 207. R-SL-UNI-EN Universal silikon
  Product UID 92022
  base materials:
  Glas
  Skyddad metall
  Terracotta
  Keramik
  Glasyr
  Skyddat trä
 208. R-SL-SAN-EN Sanitetssilikon
  Product UID 91044
  base materials:
  Glas
  Skyddad metall
  Terracotta
  Keramik
  Glasyr
  Skyddat trä
  Sanitär produkter
 209. RPP-GUN-LONGLång pistol till fogskum
  Product UID 143599
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Betongblock
  Gipsskivor
  Fibergips
  Lättbetongblock
  Keramiska hålstenar
  Hålstens lättbetongblock
  Trä
  Träfiberskivor
  Natursten med hög densitet
  Tegel
  Hålsten
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Silikatblock
  Ihålig sandkalkssten
  Vertikalt perforerat lerblock
  Keramiska hålstenar i TLMB kvalitet
  Lättbetongblock i TLMB tolerans
  Silikatblock i högdimensionell toleransklass TLMB
  PVC
  Fönsterramar
 210. R-RPC-0500 Universal rengöring av polyuretanskum
  Product UID 105635
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Betongblock
  Fibergips
  Lättbetongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lätt betongblock
  Keramiska hålstenar
  Trä
  Träfiberskivor
  Gipsskivor
  Natursten med hög densitet
  Tegel
  Fulltegel
  Silikatblock
  Massiv sandkalksten
  Hålsten
  Ihålig sandkalkssten
  Vertikalt perforerat lerblock
  PVC
  Fönsterramar
 211. RPP-GUN-NC Proffspistol för Polyuretanskum
  Product UID 25618
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Betongblock
  Gipsskivor
  Fibergips
  Lättbetongblock
  Keramiska hålstenar
  Hålstens lättbetongblock
  Trä
  Träfiberskivor
  Natursten med hög densitet
  Tegel
  Hålsten
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Silikatblock
  Ihålig sandkalkssten
  Vertikalt perforerat lerblock
  Keramiska hålstenar i TLMB kvalitet
  Lättbetongblock i TLMB tolerans
  Silikatblock i högdimensionell toleransklass TLMB
  PVC
  Fönsterramar
 212. R-RPP-B1 Brandbeständigt skum
  Product UID 87553
  base materials:
  Betong
  Betongblock
  Lättbetongblock
  Tegel
  Rostfritt stål
  Trä
  Aluminium
  PVC
  Fönsterramar
 213. RPP-FIX-60S Express polyuretanlim
  Product UID 135925
 214. R-RPP-MORTAR Polyuretan murbruk
  Product UID 105626
  base materials:
  Lättbetongblock i TLMB tolerans
  Keramiska hålstenar i TLMB kvalitet
  Silikatblock i högdimensionell toleransklass TLMB
 215. R-RPP-FIX polyuretanlim
  Product UID 87555
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Pressade Polystyrenskivor (XPS) isolerskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
 216. R-STUDS metriska gängstänger – stålklass 5.8, platt huvud, zinkflake
  Product UID 87566
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  PVC
  Fönsterramar
 217. R-RPS-500 polyuretanskum med munstycke
  Product UID 87562
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  PVC
  Fönsterramar
 218. R-RPS polyuretanskum med munstycke
  Product UID 87560
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  PVC
  Fönsterramar
 219. R-RPP-65 Polyuretanskum med hög hållfasthet
  Product UID 87759
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  PVC
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Fönsterramar
 220. R-RPP-PVC Polyuretanskum med fäste för pistol, till PVC
  Product UID 87558
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  PVC
  Fönsterramar
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
 221. R-RPP-45 Polyuretanskum för pistol
  Product UID 78383
  base materials:
  Betong
  Tegel
  Trä
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  PVC
  Fönsterramar
 222. K08L Plugg
  Product UID 41626
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 223. ADAPTER för bits
  Product UID 41604
  base materials:
  Betong
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
 224. AUT-1 Fixeringsverktyg för installation av teleskophylsor med skruv för tunn plåt
  Product UID 41566
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
 225. ADAPTER för bits
  Product UID 23096
  base materials:
  Betong
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
 226. ADAPTER för konisk borr
  Product UID 23094
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch1-taklaggning
 227. TORX Bits för skruvar
  Product UID 1508
  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 228. POW-07-ALZN + WX, WX-T Takinfästningssystem
  Product UID 24981
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 229. POW-07-ALZN + WO, WO-T Takinfästningssystem
  Product UID 24978
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 230. POW-07-ALZN + WB Takinfästningssystem
  Product UID 24975
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 231. POW-05-ALZN + WW, WW-T Takinfästningssystem
  Product UID 24957
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 232. POW-05-ALZN + WO, WO-T  Takinfästningssystem
  Product UID 24954
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 233. POW-05-ALZN + WX, WX-T Takinfästningssystem
  Product UID 24950
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 234. POW-07-ALZN + WW, WW-T Takinfästningssystem
  Product UID 23724
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 235. POW-07-ALZN + WCS Takinfästningssystem
  Product UID 23719
  base materials:
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 236. POW-07-ALZN + WBT Takinfästningssystem
  Product UID 23716
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 237. POW-05-ALZN + WB Takinfästningssystem
  Product UID 23713
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 238. POK-06-ALZN + WBT Takinfästningssystem
  Product UID 130627
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 239. POK-041-ALZN + WBT Takinfästningssystem
  Product UID 24925
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 240. POK-041-ALZN + WCS Takinfästningssystem
  Product UID 24915
  base materials:
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 241. POK-041-ALZN + WX, WX-T Takinfästningssystem
  Product UID 24891
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 242. POK-041-ALZN + WO, WO-T Takinfästningssystem
  Product UID 24888
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 243. POK-041-ALZN + WW, WW-T Takinfästningssystem
  Product UID 23513
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 244. POK-041-ALZN + WB Takinfästningssystem
  Product UID 23512
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 245. R-POW-07-ALZN Oval stålbricka – platt
  Product UID 15672
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
  Plywood
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 246. R-POW-05-ALZN Oval stålbricka – djup version
  Product UID 1513
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Oriented Strand Board
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 247. POK-06-ALZN Stålbricka 76mm
  Product UID 41617
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 248. POK-040-ALZN Rund stålbricka 40mm för förmontering med skruv
  Product UID 41616
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 249. POK-041-ALZN Rund stålbricka 40mm
  Product UID 1510
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Betong
  Betongplatta

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 250. GOK, GOK-N + WW-T takinfästningssystem
  Product UID 23312
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 251. GOK, GOK-N + WBT takinfästningssystem
  Product UID 23292
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 252. GOK, GOK-N + WO-T takinfästningssystem
  Product UID 23097
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 253. R-WW-T Träskruv
  Product UID 23318
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 254. R-WX-T Självborrande skruv för stål
  Product UID 23352
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 255. R-WO-T stålskruv
  Product UID 23330
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board

  applications:
  ch1-taklaggning
 256. R-WBT Betongskruv
  Product UID 1524
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 257. R-GOK-N Teleskophylsa av nylon
  Product UID 1519
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 258. R-GOK Teleskophylsa
  Product UID 1516
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor

  applications:
  ch1-taklaggning
  ch1-taklaggning
 259. KWB + KKI EFTERINSTALLERADE VÄGGINFÄSTNINGAR MED PLUGGAR
  Product UID 28591
  applications:
  ch1-murverkstod
 260. FTF Låsknapp för isolering
  Product UID 29736
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
 261. HR Ställningskrok
  Product UID 131416
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
 262. R-HR Ställningskrok
  Product UID 39400
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
 263. R-ISO-PLUG Cellplastinfästning
  Product UID 68596
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
  ch2-brevlador
 264. Mekanisk håltagningsverktyg för isolering
  Product UID 145478
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 265. R-KFS Isoleringsborr
  Product UID 145477
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 266. R-KFS Isoleringsborr
  Product UID 117668
  base materials:
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 267. R-TFIX-TOOL-CSMBIT Utbytbar TORX-BIT T40 för R-TFIX-TOOL-CSM – 2 st.
  Product UID 143606
  applications:
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
 268. R-TFIX-TOOL-CSM Monteringsverktyg försänkt
  Product UID 141769
  applications:
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
 269. R-TFIX-TOOL-CS Monteringsverktyg försänkt
  Product UID 123392
  applications:
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
 270. R-TFIX-TOOL-RED Monteringsverktyg röd
  Product UID 117756
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 271. R-TFIX-TOOL-BLACK Monteringsverktyg svart
  Product UID 117752
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 272. R-TFIX-TOOL-GREEN Monteringsverktyg grön
  Product UID 117731
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 273. R-TFIX-TOOL-GRAY Monteringsverktyg grå
  Product UID 117677
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 274. TFIX-8ST-TOOL Installationssverktyg
  Product UID 15805
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 275. TFIX-8S-TOOL Installationssverktyg
  Product UID 1635
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 276. R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm
  Product UID 143284
  base materials:
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 277. R-TFIX-CAP15-EPS Polystyrene lock 15 mm
  Product UID 129659
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 278. R-TFIX-CAP63-MW Mineralull lock 63 mm
  Product UID 15797
  base materials:
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 279. R-TFIX-CAP63-EPS Polystyrene lock 63 mm
  Product UID 15795
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 280. MKC-SS Rostfri stålbricka
  Product UID 1626
  applications:
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
 281. MKC Stålbricka
  Product UID 1620
  applications:
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 282. R-KWX Isoleringsfästplatta med försänkare
  Product UID 85438
  applications:
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 283. KWL Tryckplatta
  Product UID 62353
  base materials:
  Polystyrenskivor (EPS)
  Mineralullsskivor

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 284. KCX Isoleringsbricka
  Product UID 32482
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä
  Trä
  Träfiberskivor
  Betong

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 285. KC Isoleringsbricka
  Product UID 1593
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Trä

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 286. MBA-SS Isolerhållare Fasad i rostfritt stål
  Product UID 1542
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60 (använd kategori A)
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 287. MBA Fasadinfästning i stål
  Product UID 1536
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)


  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch2-varmeisolering-etics
 288. TFIX-8P Isolerinfästning med plastspik
  Product UID 24196
  base materials:

  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)
  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)


  Lätt betongblock (Använd kategori C)  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 289. KI-10 Fasadplugg med plastspik
  Product UID 1566
  base materials:

  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)

  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)

  Lätt betongblock (Använd kategori C)  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 290. R-TFIX-8M Isolerplugg med metallspik
  Product UID 123734
  base materials:

  Utvändig vägg av betong C16/20-C50/60 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)

  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)

  Gasbetong (Använd kategori E)
 291. TFIX-8M Isolerinfästning med metallspik
  Product UID 1560
  base materials:

  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)
  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)

  Lätt betongblock (Använd kategori C)

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 292. KI-10N Fasadplugg med metallspik med lång expansionszon
  Product UID 1554
  base materials:
  Fulltegel (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)
  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)
  Lätt betongblock (Använd kategori C)  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 293. R-DB Takskruvinfästning med bricka
  Product UID 120641
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
 294. R-TFIX-8S-…-X Universal isolerplugg med elförzinkad skruv
  Product UID 119968
  base materials:

  Utvändig vägg av betong C16/20-C50/60 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)

  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)
  Lätt betongblock (Använd kategori C)


  Gasbetong (Använd kategori E)

  applications:
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
 295. R-TFIX-8S Universal isolerplugg
  Product UID 112231
  base materials:

  Utvändig vägg av betong C16/20-C50/60 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)

  Gasbetong (Använd kategori E)

  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-fasader-etics-2
 296. TFIX-8ST Universal Isolerinfästning med integrerad isoleringslock
  Product UID 1587
  base materials:

  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)

  Vertikalt perforerat lerblock (Använd kategori C)
  Lätt betongblock (Använd kategori C)
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasader-etics-2
  ch1-fasadisolering-etics
  ch2-varmeisolering-etics
 297. RAWLNUT  Gummiexpander med skruv
  Product UID 28544
  applications:
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
 298. RAWLNUT Gummiexpander
  Product UID 28542
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 299. TAP-IT-PLUS Gipsinfästning med skruv
  Product UID 64824
  base materials:
  Gipsskivor

  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 300. TAP-IT Gipsinfästning
  Product UID 64814
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 301. AT Verktyg för metallexpander DIY
  Product UID 20977
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 302. SM Metallexpander
  Product UID 1952
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 303. SM Metallexpander
  Product UID 1951
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 304. AT Verktyg för metallexpander
  Product UID 1950
  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
 305. DRA-02 Metal Gipsankare
  Product UID 72871
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-elektriska-installationer
 306. DRA-01 Nylon Gipsankare
  Product UID 72716
  applications:
  ch2-inredning
 307. FIX-NF+ NYLONPLUGG MED KRAGE OCH SKRUV
  Product UID 61905
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 308. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE OCH SKRUV
  Product UID 1796
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 309. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE OCH RUND KROK
  Product UID 1795
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 310. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE OCH VINKLAD KROK
  Product UID 1794
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-badrumsinredning
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
  ch2-inredning
 311. FIX EXPANDERANDE PLUGG MED KRAGE OCH TRAPETSKROK
  Product UID 1793
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-inredning
 312. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE
  Product UID 1791
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-lister
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 313. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE
  Product UID 1790
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-elektriska-installationer
 314. FIX NYLONPLUGG MED KRAGE OCH SEXKANTSSKRUV
  Product UID 1774
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
  ch2-inredning
 315. FIX NYLONPLUGG MED SKRUV
  Product UID 1773
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 316. FIX NYLONPLUGG MED RUND KROK
  Product UID 1757
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 317. FIX NYLONPLUGG MED VINKLAD KROK
  Product UID 1736
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-inredning
 318. FIX EXPANDERANDE PLUGG MED TRAPETSKROK
  Product UID 1730
  base materials:
  Betong

  applications:
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 319. FIX NYLONPLUGG MED SKRUV
  Product UID 1729
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-lister
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 320. FIX Nylonplugg
  Product UID 1728
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-ror-installationer
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 321. FIX NYLONPLUGG
  Product UID 1727
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 322. 4ALL Universalplugg med skruv
  Product UID 1706
  applications:
  ch2-koksinredning
  ch2-tv-fasten
 323. 4ALL Universalplugg
  Product UID 1685
  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch2-badrumsinredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-radiatorer
  ch2-tv-fasten
  ch2-radiatorer
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-elektriska-installationer
 324. UNO® Universalplugg med skruv
  Product UID 1823
  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-badrumsinredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-radiatorer
  ch2-lister
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 325. UNO® Universal plugg
  Product UID 1797
  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-badrumsinredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-radiatorer
  ch2-lister
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 326. R_KMW_DIY
  Product UID 97747
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 327. R_KGS_DIY
  Product UID 97746
  applications:
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
 328. R_WHO_DIY
  Product UID 97743
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch3-dorrar-och-fonster
  ch3-fonsterluckor
 329. R_MNL_DIY
  Product UID 97739
  base materials:
  Betong
  Hålsten
  Ihålig sandkalkssten
  Trä
  Trä
  Exotiska träslag
 330. R_KT_DIY
  Product UID 97738
  base materials:
  Icke sprucken betong
  Fulltegel

  applications:
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch2-radiatorer
  ch3-fonsterluckor
 331. R_FF_DIY
  Product UID 97735
  applications:
  ch1-bekladnad
  ch2-badrumsinredning
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 332. R_EXP_DIY
  Product UID 97734
  base materials:
  Betong
 333. R_TM_DIY
  Product UID 97733
  applications:
  ch1-ledstanger
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-radiatorer
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-inredning
 334. R_O_DIY
  Product UID 97722
  base materials:
  Betong
  Armerad betong

  applications:
  ch3-dorrar-och-fonster
 335. R_HRK_DIY
  Product UID 97721
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
 336. R_HR_DIY
  Product UID 97720
  applications:
  ch1-fasader-etics
  ch1-fasadisolering-etics
 337. R_RBP_DIY
  Product UID 97719
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Oarmerad betong
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Armerad betong
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch1-ror-installationer
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 338. R_RB_DIY
  Product UID 97718
  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch1-tillfalligt-arbete
 339. R_RBL_DIY
  Product UID 97717
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Oarmerad betong
  Armerad betong
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-sprinklersystem
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch1-nerpendlat-tak
  ch1-ror-installationer
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 340. R_XPT_DIY
  Product UID 97716
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong
  Betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-ledstanger
  ch1-hiss-rulltrappor
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-vagskyltar
  ch1-pallstall
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 341. R_LX_DIY
  Product UID 97715
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 342. R_FIX_DIY
  Product UID 97708
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-tradgardsdekoration
  ch2-inredning
  ch2-koksinredning
  ch2-speglar
  ch2-lister
  ch2-tv-fasten
  ch2-inredning
  ch2-inredning
  ch2-brevlador
  ch2-inredning
  ch2-persienner-gardiner
  ch3-badrumsinredning
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-elektriska-installationer
 343. R_DCA_DIY
  Product UID 97706
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 344. FX Spikplugg
  Product UID 97701
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 345. FX-N-L Spikplugg försänkt
  Product UID 138867
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 346. FX-N-K Spikplugg med kullrigt huvud
  Product UID 138865
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
 347. FX-N-C Spikplugg med cylinderhuvud
  Product UID 138862
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Massiv sandkalksten
  Ihålig sandkalkssten
  Lätt betongblock
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock

  applications:
  ch2-inredning
  ch3-gipsvaggsstrukturer
 348. SRS takinfästning
  Product UID 22799
  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 349. EXP EXPRESS EXPANSION ANCHOR
  Product UID 160883
  base materials:
  Betong
 350. GS Takankare
  Product UID 1999
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch3-ledningar
 351. R-FF1-CAP Täcklock för fasadinfästning R-FF1
  Product UID 97546
  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
 352. R-WHS Betongskruv med litet huvud
  Product UID 1679
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch3-dorrar-och-fonster
  ch3-fonsterluckor
 353. WHO Betongskruv
  Product UID 1673
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Lättbetongblock

  applications:
  ch3-dorrar-och-fonster
  ch3-fonsterluckor
 354. R-FFS-K-A4 Fasadplugg med kort sättdjup Sexkanthuvud/fläns – Rostfri
  Product UID 145319
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 355. R-FFS-K Fasadplugg med kort sättdjup Sexkanthuvud/fläns – Elförzinkad
  Product UID 135017
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 356. R-FF1-N-K-M Fasadplugg Nylon  med krage sexkantsskruv – elförzinkad
  Product UID 140503
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 357. R-FF1-N-K-A4 Fasadplugg Nylon med krage sexkantsskruv  – rostfri
  Product UID 20820
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 358. R-FF1-N-L-A4 Fasadplugg Nylon Försänkt – rostfri
  Product UID 20818
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 359. R-FF1-N-K-DT Fasadplugg Nylon med krage  sexkantsskruv  – zink flake
  Product UID 1655
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 360. R-FF1-N-K Fasadplugg Nylon  med krage sexkantsskruv – elförzinkad
  Product UID 1649
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 361. R-FF1-N-L-DT Fasadsplugg Nylon Försänkt –
  Product UID 1643
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 362. R-FF1-N-L Fasadplugg Nylon Försänkt – elförzinkad
  Product UID 1637
  base materials:
  Betong ≥ C12/15 (använd kategori A)
  Fulltegel (använd kategori B)
  Massiv sandkalksten (använd kategori B)
  Hålsten (använd kategori C)  Sprucken betong ≥ C12 / 15 (Använd kategori A)

  applications:
  ch1-ledstanger
  ch1-bekladnad
  ch2-radiatorer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 363. Шайба
  Product UID 145490
 364. Hylsa för test av slitage på R-LX betongskruv
  Product UID 128943
  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 365. R-DCA-ST-II Slagdorn till slagankare
  Product UID 126443
  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 366. Provdragningsverktyg
  Product UID 40663
 367. R-DCA-ST Slagdorn till slagankare
  Product UID 1060
  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 368. R-LX-E-ZP Betongskruv med utvändig gänga Elförzinkad
  Product UID 148689
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 369. R-LX-PX-ZP Betongskruv med kullrigt huvud för inomhusbruk
  Product UID 144189
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Håldäck C30/37-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 370. R-LX-HF-ZF Betongskruv sexkanthuvud/fläns Zinkflake
  Product UID 136445
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 371. R-LX-E-ZP Betongskruv med utvändig gänga Elförzinkad
  Product UID 134485
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 372. R-LX-PX-ZP Betongskruv med kullrigt huvud för inomhusbruk, part 6
  Product UID 133326
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Håldäck C30/37-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 373. R-LX-P-ZP Betongskruv med kullrigt huvud för inomhusbruk, part 6
  Product UID 124460
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Håldäck C30/37-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 374. R-LX-I-ZP Betongskruv med invändig gänga för inomhusbruk, part 6
  Product UID 124313
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Håldäck C30/37-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 375. R-LX-HF-ZP Betongskruv med sexkanthuvud och slagen bricka, för inomhusbruk
  Product UID 124305
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Håldäck C30/37-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 376. R-LX-I-ZP Betongskruv med invändig gänga för inomhusbruk
  Product UID 122598
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 377. R-LX-CS-ZF Försänkt betongskruv med Zink Flake behandling för utomhusbruk
  Product UID 64775
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 378. R-LX-H-ZF Betongskruv med sexkantskalle Zinkflake
  Product UID 64748
  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 379. R-LX-HF-ZF Betongskruv med sexkanthuvud och slagen bricka, zink flake för utomhusbruk
  Product UID 64722
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 380. R-LX-CS-ZP Försänkt betongskruv för inomhusbruk
  Product UID 63023
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 381. R-LX-H-ZP Betongskruv med sexkantskalle Elförzinkad
  Product UID 63008
  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 382. R-LX-HF-ZP Betongskruv med sexkanthuvud och slagen bricka, för inomhusbruk. Part 6
  Product UID 62996
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-strukturellt-stalverk
 383. R-DCL Slagankare med krage
  Product UID 1394
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 384. R-DCA-A4 Slagankare i rostfritt stål
  Product UID 1363
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 385. R-DCA Slagankare
  Product UID 1332
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-sprinklersystem
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 386. R-XPTIII-HD Varmförzinkad Expanderbult
  Product UID 158826
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
 387. R-XPT-II-A4 Rostfri Expanderbult
  Product UID 1181
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-vagskyltar
 388. R-XPT-HD Varmförzinkad Expanderbult
  Product UID 1145
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
 389. R-XPT Expanderbult
  Product UID 1108
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-ledstanger
  ch1-pallstall
  ch1-strukturellt-stalverk
 390. R-HPTII-ZF ”D” Expander Zink Flake med stor bricka
  Product UID 126083
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
  ch1-stallningar
 391. R-HPTII-A4 ”D” Expander Rostfri A4 med stor bricka
  Product UID 126057
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-bekladnad
 392. R-HPTII-ZF Expander Zink Flake
  Product UID 1082
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
  ch1-stallningar
 393. R-HPTII-A4 Expander Rostfri A4
  Product UID 1061
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Armerad betong
  Oarmerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-hiss-rulltrappor
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-bekladnad
 394. R-RBP Rawlbolt® – gängstag för att fästa i håldäck och tegel
  Product UID 68766
  base materials:
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-radiatorer
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 395. R-RBL Rawlbolt® – med bult för att fästa i håldäck och tegel
  Product UID 68747
  base materials:
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-radiatorer
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 396. R-RBP-PF Rawlbolt® – gängstag med plastkrage
  Product UID 62165
  base materials:
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-radiatorer
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 397. R-RBL-PF Rawlbolt® – bult med plastkrage
  Product UID 60740
  base materials:
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-ror-installationer
  ch2-radiatorer
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 398. R-RBL-H Rawlbolt® – krok
  Product UID 1311
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-sprinklersystem
  ch1-nerpendlat-tak
  ch2-tradgardsdekoration
 399. R-RBL-E Rawlbolt® – öglebult
  Product UID 1290
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong
  Fulltegel ≥ 20MPa
  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa
  Ihålig sandkalkssten> 15MPa
  Betonghålsten
  Håldäck C20/25
  Håldäck C30/37-C50/60

  applications:
  ch1-rorinstallation
  ch1-sprinklersystem
  ch1-nerpendlat-tak
  ch2-tradgardsdekoration
 400. R-RBP Rawlbolt® – gängstag för infästning i sprucken- och icke sprucken betong
  Product UID 1254
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 401. R-RBL Rawlbolt® – med bult för sprucken- och icke sprucken betong
  Product UID 1218
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
  ch3-fonsterluckor
 402. R-RB Rawlbolt® sköldankare
  Product UID 1217
  applications:
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-byggnadsstallning
  ch1-strukturellt-stalverk
  ch1-tillfalligt-arbete
 403. R-SPL-C SafetyPlus ankare med försänkt skruvhuvud
  Product UID 607
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-rorinstallation
  ch3-ledningar
 404. R-SPL-BP SafetyPlus med stång och mutter
  Product UID 591
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-rorinstallation
  ch3-ledningar
 405. R-SPL SafetyPlus ankare med sexkantskruv
  Product UID 480
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Oarmerad betong
  Armerad betong

  applications:
  ch1-racken
  ch1-bekladnad
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-rorinstallation
  ch1-vagskyltar
  ch3-ledningar
 406. R-NOZ-ADAPTER
  Product UID 131037
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60

  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-gangstanger
 407. R-BRUSH för maskinell rengöring
  Product UID 131034
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60

  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-armeringsjarn
 408. R-BRUSH manuell rengöring
  Product UID 131032
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60

  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-armeringsjarn
 409. R-NOZ-P Doseringsplugg
  Product UID 128181
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60

  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-gangstanger
 410. R-NOZ-KER-II Blandningsrör för R-KER-II
  Product UID 126242
  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-gangstanger
 411. R-NOZ-KEX-II Blandningsrör  R-KEX-II
  Product UID 94487
  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-gangstanger
 412. R-BRUSH Borste i plast
  Product UID 26037
 413. R-PLS Plast näthylsa
  Product UID 1494
  applications:
  ch2-radiatorer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-badrum
  ch2-badrum
 414. Perfohylsa, stål
  Product UID 1493
  applications:
  ch1-murverkstod
  ch1-fasader-forstarkningssystem-med-stor-panel
 415. R-NOZ Blandningsrör
  Product UID 1492
  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-gangstanger
 416. R-BRUSH Borste
  Product UID 1489
 417. R-BLOWPUMP Handpump
  Product UID 1488
 418. R-ITS-A4 Invändigt gängad hylsa för keminfästning rostfri A4
  Product UID 42578
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-vagskyltar
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-gangstanger
  ch2-radiatorer
 419. R-ITS-A4 Invändigt gängad hylsa för keminfästning förzinkad
  Product UID 1491
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-maskineri
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-vagskyltar
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-gangstanger
  ch2-radiatorer
 420. R-GUN Tryckluftsdriven patronspruta 380 ml
  Product UID 26802
  applications:
  ch1-gangstanger
 421. R-GUN-MULTI Manuell dispenser för ankarmassa i patroner
  Product UID 128177
  base materials:
  Sprucken betong
  Icke sprucken betong
  Keramik
  Fulltegel
  Silikatblock
  Betongblock

  applications:
  ch1-gangstanger
 422. R-GUN Pistol för 600 ml patroner
  Product UID 125975
  base materials:
  Sprucken betong
  Icke sprucken betong
  Fulltegel
  Betongblock
  Massiv sandkalksten
  Hålsten
  Hålstens lättbetongblock
  Ihålig sandkalkssten
  Håldäck
 423. R-GUN Patronspruta 380-410 ml
  Product UID 120617
  applications:
  ch1-gangstanger
 424. R-GUN Spruta för refillsystem CFS+
  Product UID 26773
  applications:
  ch1-gangstanger
 425. R-GUN Patronspruta 345 ml
  Product UID 26747
  applications:
  ch1-gangstanger
 426. R-GUN Patronspruta 175-310 ml
  Product UID 26745
  applications:
  ch1-gangstanger
 427. R-GUN Batteripistol för 380 ml patroner
  Product UID 87299
  applications:
  ch1-gangstanger
 428. R-STUDS Gängstång, kvalitet 10.9
  Product UID 157684
  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-maskineri
  ch1-ror-installationer
 429. R-STUDS METRIC THREADED RODS FLAT – 10.9
  Product UID 157562
  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-maskineri
  ch1-ror-installationer
 430. R-STUDS METRIC THREADED RODS FLAT – 1.4529, HCR
  Product UID 154991
  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-maskineri
  ch1-ror-installationer
 431. R-STUDS Pinnskruv stålklass 8.8, Zinkflake, rakt kapade
  Product UID 145792
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 432. R-STUDS-88 Gängstång, kvalitet 8.8
  Product UID 145781
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 433. R-STUDS Gängstång varmförzinkad
  Product UID 145579
  applications:
  ch1-ror-installationer
 434. R-STUDS-88 Gängstång, kvalitet 8.8
  Product UID 143646
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 435. R-STUDS metriska gängstänger – stålklass 5.8, platt huvud, zinkflake
  Product UID 134475
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 436. R-STUDS Metriska gängstänger – stålklass 5.8, Zinkflake
  Product UID 133185
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 437. R-STUDS Gängstång varmförzinkad
  Product UID 116487
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 438. R-STUDS-A2FL Gängstång i rostfritt A2 stål med platt huvud
  Product UID 28918
  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch1-fasader-forstarkningssystem-med-stor-panel
 439. R-STUDS-88FL Gängstång, kvalitet 8.8
  Product UID 28860
  applications:
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-regnskydd
  ch1-armeringsjarn
  ch1-armeringsjarn
 440. R-STUDS-A2FL Gängstång i rostfritt A4 stål med platt huvud
  Product UID 28817
  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch1-fasader-forstarkningssystem-med-stor-panel
 441. R-STUDS-FL Gängstång, klass 5.8
  Product UID 27868
  applications:
  ch1-ror-installationer
 442. R-STUDS-88 Gängstång, kvalitet 8.8
  Product UID 3382
  applications:
  ch1-racken
  ch1-barriarer
  ch1-bekladnad
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-armeringsjarn
 443. R-STUDS-A2 Gängstång i rostfritt A4 stål
  Product UID 1497
  applications:
  ch1-ror-installationer
  ch1-fasader-forstarkningssystem-med-stor-panel
 444. R-STUDS Gängstång, klass 5.8
  Product UID 1495
  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch2-radiatorer
 445. R-CAS-V Vinylesterförankring i en glasampull med gängade stavar
  Product UID 1452
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 446. R-HAC-V Hammarpatron för armering
  Product UID 22385
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 447. R-HAC-V Hammarpatron för gängstag
  Product UID 1421
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 448. RM-50 Polyestermassa för betong med gängstag
  Product UID 22827
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-ledstanger
 449. RM-50 Polyestermassa för tegel med gängstag
  Product UID 1505
  base materials:
  Betongblock
  Lätt betongblock
  Fulltegel
  Betongplatta
  Massiv sandkalksten
  Lättbetongblock
  Ihålig sandkalkssten
  Hålsten
  Hålstens lättbetongblock

  applications:
  ch1-racken
  ch1-vaggbekladnad
  ch1-dorrar-och-fonster
  ch1-stangsel-grindar
  ch1-ledstanger
  ch1-murverkstod
  ch2-radiatorer
  ch2-persienner-gardiner
  ch2-badrum
  ch3-fonsterluckor
 450. CFS + RV200 Ankarmassa vinylester med armeringsstänger
  Product UID 22389
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-formbyggnation
  ch1-armeringsjarn
 451. CFS + RV200 Ankarmassa vinylester med invändigt gängad hylsa
  Product UID 22388
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-racken
  ch1-ledstanger
  ch1-stallningar
  ch1-offentliga-sittplatser
  ch1-gatubelysning
  ch1-tillfalligt-arbete
  ch1-ror-installationer
  ch1-gangstanger
  ch2-barriarer
 452. CFS + RV200 Ankarmassa vinylester med invändigt gängstång
  Product UID 22387
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-barriarer
  ch1-maskineri
  ch1-rorinstallation
  ch1-stallningar
  ch1-ror-installationer
  ch1-fasader-forstarkningssystem-med-stor-panel
  ch1-gangstanger
  ch3-kabelstegar
  ch3-ledningar
 453. CFS + RV200 Ankarmassa vinylester med armering som ankare
  Product UID 1507
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-armeringsjarn
  ch1-armeringsjarn
 454. R-KEM II för gängstång/pinnskruv i massiva och porösa material
  Product UID 22828
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 455. R-KEM II med ankarstag för tegel
  Product UID 1500
  base materials:
  Hålsten
  Fulltegel
  Ihålig sandkalkssten
  Massiv sandkalksten
  Hålstens lättbetongblock
  Lättbetongblock
 456. R-KER Vinylestermassa för armeringsstänger som strukturell förstärkning
  Product UID 22392
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
 457. R-KER Med hylsa
  Product UID 22391
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
 458. R-KER Vinylestermassa med gångstag
  Product UID 22390
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
 459. R-KER Vinylestermassa för armering som infästning
  Product UID 1504
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  applications:
  ch1-ror-installationer
 460. R-KER-II Hybridmassa med strukturell armering
  Product UID 123937
  base materials:
  Betong C12/15-C50/60
 461. R-KER-II Hybridmassa med armering som infästning
  Product UID 123023
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
 462. R-KER II Hybridmassa med hylsa
  Product UID 118696
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
 463. R-KER-II Hybridmassa med gängad stång
  Product UID 107857
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 464. R-KEX II Epoxymassa för armeringsstänger som strukturell förstärkning
  Product UID 22395
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
 465. R-KEX II Epoxymassa med hylsa
  Product UID 22394
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 466. R-KEX II Epoxymassa med gängstång
  Product UID 22393
  base materials:
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
 467. R-KEX II Epoxymassa  med armering som ankare
  Product UID 1499
  base materials:
  Icke sprucken betong C20/25-C50/60
  Sprucken betong  C20/25-C50/60
 468. R-ORR-63/70 Zink Flake självborrande skruv för sandwishpaneler, max borr 18mm
  Product UID 112305
  base materials:
  Konstruktionsstål upp till 18 mm
 469. R-OTR-63/70 Zink Flake självborrande skruv för sandwishpaneler , för att fästa i trä eller betong
  Product UID 112307
  base materials:
  Trä
  Trä
  Betong
 470. R-ONR-55/63 Zink Flake självborrande skruvför sandwishpaneler, max borr 12mm
  Product UID 112303
  base materials:
  Konstruktionsstål upp till 12 mm
 471. R-OCR-55/63 Zink Flake självborrande skruv för sandwishpaneler, max borr 6mm
  Product UID 112301
  base materials:
  Stål upp till 6 mm

  applications:
  ch1-sandwichpaneler
  ch1-sandwichpaneler
 472. ODA Aluminium självborrande skruvar för trä
  Product UID 41360
  base materials:
  Trä

  applications:
  ch1-taklaggning-stalplat
  ch1-taklaggning-stalplat
  ch1-taklaggning-stalplat
  ch1-profilerade-takplatar
  ch1-profilerade-takplatar
  ch1-profilerade-takplatar
 473. ODWS självborrande skruvar i rostfritt stål
  Product UID 2111
  base materials:
  Trä

  applications:
  ch1-sandwichpaneler
  ch1-profilerade-takplatar
 474. OCFH-ZF självborrande skruvar
  Product UID 61056
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-bekladnad
  ch1-profilerade-takplatar
 475. OC-ZF självborrande skruvar
  Product UID 61050
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-bekladnad
  ch1-profilerade-takplatar
 476. OCWS självborrande skruvar i rostfritt stål
  Product UID 2094
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-bekladnad
  ch1-profilerade-takplatar
 477. OCS självborrande skruvar i rostfritt stål
  Product UID 2082
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-bekladnad
  ch1-profilerade-takplatar
 478. ONS självborrande skruvar i rostfritt stål
  Product UID 2129
  base materials:
  Konstruktionsstål

  applications:
  ch1-bekladnad
  ch1-bekladnad
  ch1-profilerade-takplatar
 479. R-DSX-A2 Trallskruv rostfri A2
  Product UID 106558
  base materials:
  Trallbrädor
  Exotiska träslag
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Laminat
  PVC
 480. R-DSX Trallskruv
  Product UID 65571
  base materials:
  Trallbrädor
  Exotiska träslag
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Laminat
  PVC
 481. RT-GG-180-UK Limpistol 180W Proffspistol
  Product UID 145747
  base materials:
  PVC
  Trä
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten (efter dragtest)
  Keramik
  Glas
  Läder
  Tyg
 482. RT-GGA-3 munstycken för limpistoler – 3 st
  Product UID 143590
  base materials:
  PVC
  Trä
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten med hög densitet
  Keramik
  Glas
  Läder
  Tyg
 483. RT-GG-180 Limpistol proffs 180W
  Product UID 65722
  base materials:
  PVC
  Trä
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten (efter dragtest)
  Keramik
  Glas
  Läder
  Tyg
 484. RT-GG-080 Limpistol 80W
  Product UID 65721
  base materials:
  PVC
  Gipsskivor
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Keramik
  Glas
  Läder
  Tyg
 485. RT-GG-055 Limpistol 55W
  Product UID 65720
  base materials:
  PVC
  Trä
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten (efter dragtest)
  Keramik
  Glas
  Läder
  Tyg
 486. RT-GS-W Limstav för trä
  Product UID 65691
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
 487. RT-GS-U Limstav universal
  Product UID 65690
  base materials:
  Kartong
  PVC
  Trä
 488. RT-GS-S Limstav för sanitetslimning
  Product UID 65689
  base materials:
  Sanitär produkter
  Keramik
  PVC
 489. RT-GS-P Limstav för plast
  Product UID 65688
  base materials:
  PVC
  Kablar
 490. RT-GS-M Set med extra starka limstavar
  Product UID 65687
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten med hög densitet
  PVC
  Trä
 491. RT-GS-K Limstav färgad
  Product UID 65686
  base materials:
  Tyg
  Papper
  Kartong
 492. RT-GS-G Limstav med glitter
  Product UID 65685
  base materials:
  Smycken
  Papper
  Tyg
 493. RT-GS-E Limstav extra stark
  Product UID 65684
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Natursten med hög densitet
  Glas
 494. RT-GS-C Limstavar för kartong
  Product UID 65683
  base materials:
  Kartong
  Papper
 495. RT-KGR0162 Häftpistoler, 6 i 1 proffsmodell
  Product UID 143541
  base materials:

  Träfiberskivor
  Exotiska träslag
 496. RT-KGR0027 Klammerverktyg – kablar, 10-14 mm
  Product UID 113237
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Gipsskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Kablar
 497. RT-KSS013 Klammer RL 13
  Product UID 65707
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Exotiska träslag
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Kartong
  Laminat
 498. RT-KSS53 klammer RL 53
  Product UID 65713
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Exotiska träslag
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Kartong
  Laminat
 499. RT-KSS140 Rostfri klammer RL 140
  Product UID 110575
  base materials:
  Exotiska träslag
  Oriented Strand Board
  Gipsskivor
  Trä
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
 500. RT-KSS140 Klammer RL 140
  Product UID 65709
  base materials:
  Exotiska träslag
  Oriented Strand Board
  Gipsskivor
  Trä
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
 501. RT-KSS00814 RL8 Dyckert 14 mm
  Product UID 65705
  base materials:
  Träfiberskivor
  Exotiska träslag
  Oriented Strand Board
  Gipsskivor
  Trä
  Trä
  Laminat
 502. RT-KSS00914 RL9 Stift 14 mm
  Product UID 65706
  base materials:
  Exotiska träslag
  Träfiberskivor
  Laminat
  Oriented Strand Board
  Gipsskivor
  Trä
  Trä
 503. RT-KSS00714 RL36 klammer 14 mm
  Product UID 65704
  base materials:
  Exotiska träslag
  Trä
  Trä
  Tyg
  Laminat
  Plywood
  Gipsskivor
 504. RT-KGR0012 Slaghammare – Tak  6-10 mm
  Product UID 113221
  base materials:
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Gipsskivor
  Exotiska träslag
 505. RT-KGR0010 Klammerverktyg Standard, 6-10 mm
  Product UID 113218
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  PVC
  Plywood
  Kartong
 506. RT-KGR0033 Klammerverktyg – Extra lätt 6-14 mm
  Product UID 113243
  base materials:
  Tyg
  Oriented Strand Board
  Plywood
  Kartong
  Trä
  PVC
  Träfiberskivor
 507. RT-KGR0034 Klammerverktyg – Compact 3 i 1, 6-14 mm
  Product UID 112867
  base materials:
  Laminat
  PVC
  Plywood
  Trä
  Trä
  Tyg
  Kartong
 508. RT-KGR00153 Klammerverktyg – Handy, 6-10 mm
  Product UID 65702
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  PVC
  Plywood
  Kartong
 509. RT-KGR0055 Klammerverktyg – Office, 6-10 mm
  Product UID 65701
  base materials:
  Papper
  Träfiberskivor
  Tyg
  Trä
  Trä
 510. RT-KGR0053 Klammerverktyg – Easy squeeze, 6-10 mm
  Product UID 65700
  base materials:
  Tyg
  Oriented Strand Board
  Plywood
  Kartong
 511. RT-KGR0032 Klammerverktyg –  6-14 mm
  Product UID 65699
  base materials:
  Träfiberskivor
  Tyg
  Oriented Strand Board
  PVC
  Plywood
  Trä
  Trä
  Kartong
 512. RT-KGR0031 Klammerverktyg – 3 i 1, 6-14 mm
  Product UID 65698
  base materials:
  Laminat
  PVC
  Plywood
  Trä
  Trä
  Tyg
  Kartong
 513. RT-KGR0030 Klammerverktyg – Easy shot 3 i 1, 6-14 mm
  Product UID 65697
  base materials:
  Oriented Strand Board
  PVC
  Plywood
  Trä
  Träfiberskivor
  Tyg
  Kartong
 514. RT-KGR0029 Klammerverktyg – Easy shot 3 i 1, 6-14 mm
  Product UID 65696
  base materials:
  Oriented Strand Board
  Plywood
  Tyg
  Trä
  PVC
  Träfiberskivor
  Kartong
 515. RT-KGR0013 Slaghammare – Tak pro  6-14 mm
  Product UID 113230
  base materials:
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Gipsskivor
  Exotiska träslag
 516. RT-KGR0024 Klammerverktyg – 3 i 1, 6-14 mm
  Product UID 65694
  base materials:
  Träfiberskivor
  Gipsskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Plywood
  Exotiska träslag
 517. RT-KGR0014 Klammerverktyg,  6-10 mm
  Product UID 65693
  base materials:
  Träfiberskivor
  Exotiska träslag
  Gipsskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
 518. RT-KGR0011 Slaghammare, 6-10 mm
  Product UID 65692
  base materials:
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Trä
  Gipsskivor
  Exotiska träslag
 519. R-MTT-10M Montageband Textil
  Product UID 136459
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 520. R-MTP-10M Perfoband stål , plastbelagd
  Product UID 136433
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 521. R-MTC-10M Perfoband stål
  Product UID 136377
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 522. R-SC40-MW-25
  Product UID 65653
  base materials:
  Oarmerad betong
  Betongplatta
  Konstruktionsstål
  Betong C20/25-C50/60
 523. R-SC40-CBS Enkel kabelbåge
  Product UID 139433
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betongblock
 524. R-SC40-CBD Dubbel kabelbåge
  Product UID 139430
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 525. R-SC40-PCS Enkelt plastclip
  Product UID 139403
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 526. R-SC40-PCD Dubbelt plastclip
  Product UID 139395
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 527. R-SC40-PCO rör- och kabelclips plast
  Product UID 139296
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 528. R-SC40-TCD Plastclips för jorkabel
  Product UID 139282
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
 529. R-SC40-TCS Plastclips för jordkabel
  Product UID 139279
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
 530. R-SC40-PCR rör- och kabelklammer
  Product UID 139244
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 531. R-SC40-HEX Universal kabel / buntbandshållare
  Product UID 135266
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Konstruktionsstål
 532. R-RAWL-GP5 Gaspatron för användning till R-RAWL-SC40II
  Product UID 135068
 533. R-KIT-WW90/SC40 Rengöringskit för gasdrivna verktyg
  Product UID 143562
 534. R-KSC plastbandad spik för stål med gas
  Product UID 8573
  base materials:
  Konstruktionsstål
 535. R-KNC plastbandad betongspik med gas
  Product UID 8572
  base materials:
  Betong
  Sprucken betong
 536. R-RAWL-SC40II Gasfrivet verktyg för stål och betong
  Product UID 129802
  base materials:
  Betong C20/25-C50/60
  Betongplatta
  Oarmerad betong
  Betong
  Konstruktionsstål
 537. R-GP6 Gaspatron för R-WW90II
  Product UID 136297
 538. R-GP4
  Product UID 8577
 539. R-RAWL-GP1
  Product UID 8574
 540. R-FRK FULL HEAD RING NAILS ON PAPER, SMOOTH
  Product UID 148425
  base materials:
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Trä
 541. R-FRG RING FULL HEAD NAILS, GALVANIZED ON PAPER
  Product UID 148421
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 542. R-FPG SMOOTH FULL HEAD NAILS ON PAPER,GALVANIZED
  Product UID 148408
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 543. R-FPK GWOŹDZIE DO DREWNA NA PAPIERZE GŁADKIE, CZARNE
  Product UID 148402
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 544. R-DRG-V pappersbandad spik med gas
  Product UID 135105
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 545. R-DRK-V pappersbandad spik med gas
  Product UID 135088
  base materials:
  Trä
  Träfiberskivor
  Plywood
  Trä
 546. R-WW90II Gasdriven stompistol
  Product UID 135021
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 547. R-RAWL-B1664 Gasdriven dyckertpistol 16Ga 0gr
  Product UID 8580
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 548. R-RAWL-A2064 Gasdriven dyckerpistol 16Ga 20gr
  Product UID 8579
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Träfiberskivor
  Trä
 549. RT-CHUCKSET/1 Set med chuck och adapter SDS Plus
  Product UID 66424
 550. RT-KLESSCHUCK/13 nyckelfri chuck
  Product UID 8615
 551. RT-CHUCK-UNIVKEY Chucknyckel
  Product UID 8614
 552. RT-CHUCKADAPT Adapter SDS plus 1/2″
  Product UID 8613
 553. RT-CHUCK/13 Chuck ned nyckel
  Product UID 8612
 554. RT-HS-SET Hålsågset
  Product UID 60498
  base materials:
  Trä
  Plywood
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Gipsskivor
  Oriented Strand Board
  PVC
  Trä
  Icke järnhaltiga metaller
 555. RT-FDI Zirkonium flap discs för rostfritt stål
  Product UID 120015
  base materials:
  Rostfritt stål
  Konstruktionsstål
 556. RT-GDM Slipskiva för stål
  Product UID 62802
  base materials:
  Konstruktionsstål
 557. RT-CDM Kapskiva för stål med stor snittyta
  Product UID 62801
  base materials:
  Konstruktionsstål
 558. RT-CDM Kapskiva för stål
  Product UID 62800
  base materials:
  Konstruktionsstål
 559. RT-GDS Slipskiva för sten
  Product UID 62799
  base materials:
  Natursten med hög densitet
 560. RT-CDS Kapskiva för sten
  Product UID 62798
  base materials:
  Natursten (efter dragtest)
 561. RT-GDI Slipskiva för rostfritt stål
  Product UID 62797
  base materials:
  Rostfritt stål
  Konstruktionsstål
 562. RT-CDI Kapskiva för rostfritt stål
  Product UID 62796
  base materials:
  Rostfritt stål
  Konstruktionsstål
 563. RT-DDS Diamantklinga för asfaltkapning
  Product UID 135429
  base materials:
  Asfalt
 564. RT-DDW Diamantklinga för sågning i färsk betong
  Product UID 133982
  base materials:
  Färsk betong
 565. RT-DDT Diamantskiva Turbo betong ”heavy duty”
  Product UID 128717
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Kullersten
 566. RT-DDE Diamantskiva Multi
  Product UID 62100
  base materials:
  PVC
  Klinker
  Icke järnhaltiga metaller
 567. RT-DDC Diamantskiva ultra tunn keramik
  Product UID 62099
  base materials:
  Klinker
  Terracotta
  Kakel och klinker
 568. RT-DDB Diamantskiva betong standard
  Product UID 62098
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Betongblock
  Hålsten
 569. RT-DDA Diamantskiva Turbo betong ”heavt duty”
  Product UID 62097
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Kullersten
 570. RT-CSBW Cirkelsågblad för trä
  Product UID 74409
  base materials:
  Trä
  Trä
 571. RT-RSB-AB Tigesrsågsblad för lättbetong
  Product UID 60495
  base materials:
  Lättbetongblock
  Hålsten
 572. RT-JSB-W240P Tigersågblad
  Product UID 8634
  base materials:
  Trä
  Trä
 573. RT-JSB-W225C Tigersågblad
  Product UID 8633
  base materials:
  Trä
 574. RT-JSB-W150M Tigersågblad
  Product UID 8632
  base materials:
  Trä
  Trä
 575. RT-JSB-M150M Tigersågblad
  Product UID 8631
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Icke järnhaltiga metaller
 576. RT-JSB-M150C Tigersågblad
  Product UID 8630
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Icke järnhaltiga metaller
 577. RT-JSB-B112 Sticksågsblad för trä
  Product UID 107279
  base materials:
  Trä
  Laminat
  Plywood
 578. RT-JSB-W2MR Sticksågblad för finsnickerier
  Product UID 8629
  base materials:
  Plywood
  Trä
  Trä
  PVC
 579. RT-JSB-W2F Sticksågblad för trä
  Product UID 8628
  base materials:
  Plywood
  Trä
  Trä
  PVC
 580. RT-JSB-W Sticksågsblad för trä
  Product UID 8627
  base materials:
  Plywood
  Trä
  Trä
  PVC
 581. RT-JSB-MW1AS Tigersågbladset
  Product UID 8625
  base materials:
  Trä
  Plywood
  PVC
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
 582. RT-JSB-M Sticksågsblad för metall
  Product UID 8624
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  PVC
 583. RT-IS Long Slaghylsa 1/2″
  Product UID 114009
 584. RT-IBIT-T Torx slagbits
  Product UID 65675
 585. RT-IBIT-PZ Pozidriv slagbits
  Product UID 65674
 586. RT-IBIT-PH Philips slagbits
  Product UID 65673
 587. RT-IBIT-HEX Sexkant slagbits
  Product UID 65672
 588. RT-IBIT-ADAP slagadapter
  Product UID 65671
 589. RT-IS Slaghylsa 1/4″
  Product UID 60408
 590. RT-BIT-PH2 / 130DS Långa bits för Gipsskruvdragare PH2 130MM 1/4 ” 3 ST
  Product UID 144845
 591. RT-TBIT-ADAP-adaptrar med bitsfäste och utvändig gänga M6
  Product UID 127889
 592. RT-TBIT-T25/M6 T25 bits med gänga M6
  Product UID 127888
 593. RT-TBIT-PH2 Phillips Nr2 med gänga M6
  Product UID 127887
 594. RT-BIT-ADAP/SDS Bitshållare SDS plus
  Product UID 126358
 595. RT-BIT-ADAP/QC Bithållare snabbfäset
  Product UID 126353
 596. RT-BIT-ADAP/2M Bitshållare med två magneter
  Product UID 126343
 597. RT-BIT-SET1 Bitsset
  Product UID 126339
 598. RT-BIT-HEX Sexkantbits
  Product UID 126338
 599. RT-BIT-TORX T bits
  Product UID 126327
 600. RT-BIT-PZ Pozidrivbits
  Product UID 126306
 601. RT-BIT-PH Phillipsbits
  Product UID 126295
 602. RT-BIT-TORX25 T25 långa bits
  Product UID 8621
 603. RT-BIT-PH2 Phillips Nr2 långa bits
  Product UID 8618
 604. RT-BIT-ADAP/60 Bitshållare
  Product UID 8616
 605. RT-DKW Trallskruvsborr/försänkare Kit
  Product UID 129274
  base materials:
  Trallbrädor
  Exotiska träslag
 606. RT-FLWD Platt träborr
  Product UID 113405
  base materials:
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
 607. RT-PDW Träborr med spets
  Product UID 113403
  base materials:
  Trä
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
 608. RT-FWD Formträborr
  Product UID 113399
  base materials:
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
  Trä
  Gipsskivor
 609. RT-AWD Träborr
  Product UID 113235
  base materials:
  Trä
  Trä
  Träfiberskivor
  Oriented Strand Board
 610. RT-HSSL HSS Långa stålborr
  Product UID 108304
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Aluminium
  Icke järnhaltiga metaller
 611. RT-HSSC HSS stålborr
  Product UID 108302
  base materials:
  Rostfritt stål
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Icke järnhaltiga metaller
 612. RT-HSSD Dubbel stålborr
  Product UID 108296
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Aluminium
  Icke järnhaltiga metaller
 613. RT-HSSP HSS Stålborr
  Product UID 108294
  base materials:
  Konstruktionsstål
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Aluminium
  Icke järnhaltiga metaller
 614. RT-SDSG Granitborrar SDS plus
  Product UID 129275
  base materials:
  Natursten (efter dragtest)
 615. RT-HCB Betongkärnborr
  Product UID 129273
  base materials:
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Fulltegel
  Hålsten
  Lättbetongblock
 616. RT-TDR Borr för takprogrammet
  Product UID 114077
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Natursten (efter dragtest)
  Fulltegel
 617. RT-SDSH Dammfritt borr SDS plus
  Product UID 113131
  base materials:
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Lättbetongblock
 618. RT-SDSR-SET2 Armeringsborrset SDS plus 5 st
  Product UID 93401
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Betongblock
  Fulltegel
 619. RT-SDSR-SET1 Armeringsborrset SDS plus 3 st
  Product UID 93400
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Betongblock
  Fulltegel
 620. RT-SDSA-SET2 Betongborrsats SDS plus 5 st
  Product UID 93399
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Natursten (efter dragtest)
  Lättbetongblock
 621. RT-SDSA-SET1 Betongborrsats SDS plus 3 st
  Product UID 93398
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Natursten (efter dragtest)
  Lättbetongblock
 622. RT-SDSD Betongborr med krage SDS plus
  Product UID 74411
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
 623. RT-SDSA-PC Spetsmejsel SDS plus
  Product UID 65682
  base materials:
  Betong
  Hålsten
  Fulltegel
 624. RT-SDSA-FC Flatmejsel SDS plus
  Product UID 65681
  base materials:
  Betong
  Hålsten
  Natursten (efter dragtest)
 625. RT-SDSA-CH Kanalmejsel SDS Plus
  Product UID 65680
  base materials:
  Betong
  Hålsten
  Fulltegel
 626. RT-TDC Borr för takprogrammet med krage
  Product UID 60308
  base materials:
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Fulltegel
 627. RT-TD Borr för takprogrammet
  Product UID 8643
  base materials:
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Fulltegel
 628. RT-SDSR Armeringsborr SDS plus
  Product UID 8642
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Natursten (efter dragtest)
  Betongblock
  Fulltegel
 629. RT-SDSB Tegelborr SDS plus
  Product UID 8640
  base materials:
  Hålsten
  Lättbetongblock
  Keramiska hålstenar
 630. RT-SDSA Betongborr
  Product UID 8639
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
  Hålsten
  Natursten (efter dragtest)
  Lättbetongblock
 631. RT-ADAP Expander SDS plus tak system
  Product UID 8638
 632. RT-MAXT Turboborr SDS MAX
  Product UID 125792
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
 633. RT-MAXR Armeringsborr SDS MAX
  Product UID 125790
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Fulltegel
  Natursten (efter dragtest)
 634. RT-MAXC Connector SDS max
  Product UID 114090
 635. RT-MAXH Dammfritt borr SDS max
  Product UID 113129
  base materials:
  Armerad betong
  Betong
  Betongblock
  Fulltegel
 636. RT-MAXA-FT Flatmejsel SDS max
  Product UID 65679
  base materials:
  Betong
  Betongplatta
  Fulltegel
  Betongblock
 637. RT-MAXA-CH Kanalmejsel SDS max
  Product UID 65678
  base materials:
  Betong
  Natursten med hög densitet
  Fulltegel (använd kategori B)
 638. RT-MAXA-BUSHH Krysshammare SDS max
  Product UID 65677
  base materials:
  Betong
  Fulltegel
 639. RT-MAXA-BH Kanalmejsel SDS max
  Product UID 65676
  base materials:
  Hålsten
  Fulltegel
  Vertikalt perforerat lerblock
 640. RT-MAXA-PC Spetsmejsel SDS max
  Product UID 8636
  base materials:
  Betong
  Hålsten
  Natursten (efter dragtest)
 641. R-PDS-AF1 Automatisk skruvutmatare
  Product UID 141138
 642. R-PGL Skyddshandskar
  Product UID 141135
 643. R-CHR-186501 Snabbladdare 18V, 6,5A
  Product UID 137220
 644. R-CHR-181501 Laddare 18V, 1,5A
  Product UID 137211
 645. R-BAT-185001 Batteri Li-Ion 18V, 5,0Ah
  Product UID 137206
 646. R-BAT-182001 Batteri Li-Ion 18V, 2,0AH
  Product UID 137194
 647. R-PAG18-S Vinkelslip batteri 18V 125mm naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141189
  base materials:
  Rostfritt stål
  Keramik
  Betong
  Fulltegel
  Trä
  Natursten med hög densitet
  Aluminium
  Lättbetongblock
  Armerad betong

  Kullersten
  Bitumenunderlag
  Keramiska hålstenar
  Träfiberskivor
  Betongplatta
  Sprucken betong
  Glasyr
  Klinker
  Plywood
  Skyddad metall
  Skyddat trä
  PVC
  Armerade komponenter av lätt betong

  Kakel och klinker
  Sandwishpaneler
  Sanitär produkter
  Silikatblock
  Betongblock
 648. R-PAG18-XL2 Vinkelslip batteri 18V 125mm, komplett med batt,laddare, väska
  Product UID 139629
  base materials:
  Rostfritt stål
  Keramik
  Betong
  Fulltegel
  Trä
  Natursten med hög densitet
  Aluminium
  Lättbetongblock
  Armerad betong

  Kullersten
  Bitumenunderlag
  Keramiska hålstenar
  Träfiberskivor
  Betongplatta
  Sprucken betong
  Glasyr
  Klinker
  Plywood
  Skyddad metall
  Skyddat trä
  PVC
  Armerade komponenter av lätt betong

  Kakel och klinker
  Sandwishpaneler
  Sanitär produkter
  Silikatblock
  Betongblock
 649. R-PAG18-XS Vinkelslip batteri 18V 125mm naket verktyg, i kartong
  Product UID 137150
  base materials:
  Rostfritt stål
  Keramik
  Betong
  Fulltegel
  Trä
  Natursten med hög densitet
  Aluminium
  Lättbetongblock
  Armerad betong

  Kullersten
  Bitumenunderlag
  Keramiska hålstenar
  Träfiberskivor
  Betongplatta
  Sprucken betong
  Glasyr
  Klinker
  Plywood
  Skyddad metall
  Skyddat trä
  PVC
  Armerade komponenter av lätt betong

  Kakel och klinker
  Sandwishpaneler
  Sanitär produkter
  Silikatblock
  Betongblock
 650. R-PDD18-M2 Borrskruvdragare batteri 18V, komplett med 2×2,0Ah batteri och 1,5A laddare
  Product UID 148726
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Plast
  Altandäck
  Trä
  Träfiberskivor
 651. R-PDS18-S Gipsskruvdragare batteri 18V naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141186
 652. R-PDD18-S Borr/skruvdragare batteri 18V naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141184
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Plast
  Altandäck
  Trä
  Träfiberskivor
 653. R-PDS18-M2A Batteridriven gipsskruvdragare RawlDriver 18V, set
  Product UID 139623
  base materials:
  Gipsskivor
  Trä
  Rostfritt stål
  Aluminium
  Konstruktionsstål
 654. R-PDD18-XL2 Sladdlös Skruvdragare 18V, set
  Product UID 139621
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Plast
  Altandäck
  Trä
  Träfiberskivor
 655. R-PDS18-XS Gipsskruvdragare batteri 18V naket verktyg, i kartong
  Product UID 137243
 656. R-PDD18-XS Borr/skruvdragare batteri 18V naket verktyg, i kartong
  Product UID 137225
  base materials:
  Tunnplåt och tunnplåtsreglar
  Rostfritt stål
  Plast
  Altandäck
  Trä
  Träfiberskivor
 657. R-PID18-M2 Slagskruvdragare batteri 18V 210Nm, komplett med 2×2,0Ah batteri och 1,5A laddare
  Product UID 148720
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 658. R-PIW18-XL2 Mutterdragare batteri 18V 1000Nm, komplett med batt, laddare i väska
  Product UID 145734
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Rostfritt stål
  Trä
 659. R-PID18-S Slagskruvdragare batteri 18V 210Nm naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141182
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 660. R-PIW18-S Mutterdragare batteri 18V 1000Nm naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141179
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Rostfritt stål
  Trä
 661. R-PIW18-XL2 Batteridriven mutterdragare med slag RawlWrench 18V 1000Nm, set
  Product UID 139627
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Rostfritt stål
  Trä
 662. R-PID18-XL2 Batteridriven mutterdragare med slag RawlWrench 18V 210Nm, set
  Product UID 139625
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 663. R-PIW18-XS Mutterdragare batteri 18V 1000Nm naket verktyg, kartong
  Product UID 137263
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Rostfritt stål
  Trä
 664. R-PID18-XS Slagskruvdragare batteri 18V 210Nm naket verktyg, i kartong
  Product UID 137254
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 665. R-PRH18-S Borrhammare batteri 18V SDS plus, naket verktyg, i transportväska
  Product UID 141175
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 666. R-PRH18-XL2 Batteridriven borrhammare RawlHammer 18V SDS plus, set
  Product UID 139586
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
 667. R-PRH18-XS Borrhammare batteri 18V SDS plus, naket verktyg, i kartong
  Product UID 137269
  base materials:
  Betong
  Armerad betong
  Fulltegel
  Natursten med hög densitet
  Rostfritt stål
  Trä
Gå till toppen