Världens mest populära sköldankare

Funktioner och fördelar

 • RAWLBOLT® - första metallankaret i värden, pioniär för alla mekaniska infästningar
 • För användning i sprucken- och icke sprucken betong (ETA option 1), håldäck, grundstenar och tegel
 • Produkten rekommenderas när brandkrav ställs
 • Tredelad expansionshylsa ger maximal kraftöverföring och perfekt montage i alla underlag
 • Brett sortiment från M6 till M20
 • RAWLBOLT® - första metallankaret i värden, pioniär för alla mekaniska infästningar
 • För användning i sprucken- och icke sprucken betong (ETA option 1), håldäck, grundstenar och tegel
 • Tredelad expansionshylsa ger maximal kraftöverföring och perfekt montage i alla underlag
 • Brett sortiment från M6 till M20
 • RAWLBOLT® - första metallankaret i värden, pioniär för alla mekaniska infästningar
 • För användning i sprucken- och icke sprucken betong (ETA option 1), håldäck, grundstenar och tegel
 • Tredelad expansionshylsa ger maximal kraftöverföring och perfekt montage i alla underlag
 • Brett sortiment från M6 till M20
 • RAWLBOLT® - första metallankaret i värden, pioniär för alla mekaniska infästningar
 • För användning i sprucken- och icke sprucken betong (ETA option 1), håldäck, grundstenar och tegel
 • Produkten rekommenderas när brandkrav ställs
 • Tredelad expansionshylsa ger maximal kraftöverföring och perfekt montage i alla underlag
 • Brett sortiment från M6 till M20

Grundmaterial

 • Sprucken betong  C20/25-C50/60

  Sprucken betong  C20/25-C50/60

 • Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

 • Fulltegel ≥ 20MPa

 • Oarmerad betong

  Oarmerad betong

 • Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa

  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa

 • Ihålig sandkalkssten> 15MPa

  Ihålig sandkalkssten> 15MPa

 • Armerad betong

  Armerad betong

 • Betonghålsten

 • Håldäck C20/25

  Håldäck C20/25

 • Håldäck C30/37-C50/60

  Håldäck C30/37-C50/60

För användning även med

 • Sprucken betong  C20/25-C50/60

  Sprucken betong  C20/25-C50/60

 • Icke sprucken betong C20/25-C50/60

  Icke sprucken betong C20/25-C50/60

 • Oarmerad betong

  Oarmerad betong

 • Armerad betong

  Armerad betong

 • Natursten (efter dragtest)

  Natursten (efter dragtest)

 • Fulltegel ≥ 20MPa

  Fulltegel ≥ 20MPa

 • Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa

  Hålstens lättvikt betongblock LAC 5 ≥ 5MPa

 • Ihålig sandkalkssten> 15MPa

  Ihålig sandkalkssten> 15MPa

 • Betonghålsten

  Betonghålsten

 • Håldäck C20/25

  Håldäck C20/25

 • Håldäck C30/37-C50/60

  Håldäck C30/37-C50/60

Ansökningar

 • Skjutdörrar
 • Branddörrar
 • Stålkonstruktioner
 • Branddörrar
 • Stålkonstruktioner
 • Säkerhetsgrindar
 • Tunga maskiner
 • Rördragningar
 • Tunga maskiner
 • Rördragningar
 • Skjutdörrar
 • Branddörrar
 • Stålkonstruktioner
 • Säkerhetsgrindar
 • Tunga maskiner
 • Rördragningar
 • Skjutdörrar
 • Branddörrar
 • Stålkonstruktioner
 • Säkerhetsgrindar
 • Tunga maskiner
 • Rördragningar

Installations guide för

Installations guide för
Installations guide för
Installations guide för
Installations guide för
 1. Borra ett hål enligt anvisad diameter och djup
 2. Skruva av mutter och bricka. Knacka in ankaret i underlaget.
 3. Placera materialet som ska fästas över gängstången.
 4. Sätt dit bricka, mutter och dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Nedladdningar

Behöver du dokument för andra produkter? Besök vårt tekniska bibliotek.

gå till biblioteket
Gå till toppen